Học biên tập viên với khóa học “Kỹ năng sản xuất nội dung, báo chí, phát thanh, truyền hình cùng Viện IVN”

Khóa học biên tập báo chí

Sáng ngày 11.07.2023 vào lúc 8h00 tại Trường Trung Cấp Quang Trung đã diễn ra khai giảng khóa học “Kỹ năng sản xuất nội dung, báo chí, phát thanh, truyền hình” do Viện IVN phối hợp cùng Đại học Văn Đọc thêm