Sáng tạo với đất nặn – Cách khơi gợi trí tưởng tượng và kỹ năng tạo hình cho trẻ em

Trò chơi đất nặn

Trò chơi đất nặn là một trò chơi giáo dục và giải trí dành cho trẻ. Trong trò chơi này, trẻ sử dụng đất nặn để tạo ra các hình dạng khác nhau như đồ chơi, thực phẩm, động vật, Đọc thêm