Nữ Hoàng Muay Thái Việt Nam vừa khai trương Câu Lạc Bộ Võ Thuật Double T

CLB Búp Sen Hồng tham dự khai trương

Chiều qua vào lúc 17h00 Nữ Hoàng Muay Thái Việt Nam cùng Ban Giám Đốc Khu Thể Dục Thể Thao Rạch Miễu vừa khai trương Câu Lạc Bộ Võ Thuật Double T. Nguyễn Thị Thanh Trúc, nữ võ sĩ xuất sắc Đọc thêm