Biểu diễn văn nghệ phục vụ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Phường Thạnh Xuân Quận 12

Diễn Viên Lê Hay, La Min Du, Hiếu Toàn, cùng CLB Văn Nghệ Búp Sen Hồng và Sân Khấu kịch Lê Hay cùng tham gia buổi diễn

Biểu diễn văn nghệ phục vụ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Phường Thạnh Xuân Quận 12 Ngày 13/01/2023 vừa qua tại UBND phường Thạnh Xuân Quận 12 đã diễn ra Chương trình biểu diễn phục văn Đọc thêm